Meaning of 'latin quarter'

  • ಲ್ಯಾಟಿನ್-ವಿಭಾಗ
  • ಮೊಹಲ್ಲಾ
  • ಮಧ್ಯಯುಗದಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದ
  • ಪ್ಯಾರಿಸಿನ ಸಿಯೆನ್ ನದಿಯ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕಿರುವ ಪ್ರದೇಶ


Tags: Kannada Meaning of latin quarter, latin quarter Kannada Meaning, English to Kannada Dictionary, latin quarter Kannada Meaning, latin quarter English Meaning

Search English to Kannada Dictionary

Browse English to Kannada Words