Meaning of 'racquet'

  • ರಾಕೆಟ್ಟು
  • ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಕರುಳಿನ ಎಳೆಯನ್ನು ಬಿಗಿಮಾಡಿ ಹೆಣೆದ ಬ್ಯಾಟು ಯಾ ದಾಂಡು, ಗದ್ದಲ, ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಉದ್ಯಮ

Synonyms

Browse English to Kannada WordsSearch English to Kannada Dictionary

Tags: Kannada Meaning of racquet, racquet Meaning, English to Kannada Dictionary, racquet Kannada Meaning