Meaning of 'lacking'

  • ಇಲ್ಲದ
  • ಇಲ್ಲವಾದ
  • ಅಭಾವದ
  • ರಹಿತ
  • ನ್ಯೂನ

Synonyms

Browse English to Kannada WordsSearch English to Kannada Dictionary

Tags: Kannada Meaning of lacking, lacking Meaning, English to Kannada Dictionary, lacking Kannada Meaning