Meaning of 'magic'

 • ಮಂತ್ರವಿದ್ಯೆ
 • ಮಾಟ
 • ಅಭಿಚಾರ

Related Phrases

 • magic mirror 1. ಮಾಯಾ ದರ್ಪಣ    2. ಜಾದೂ ಕನ್ನಡಿ
 • white magic 1. ಜಾದೂ    2. ಯಕ್ಷಿಣಿ
 • sympathetic magic 1. ಅನುವೇದನ ಕಣ್ಕಟ್ಟು    2. ಇಂದ್ರಜಾಲ
 • magic mushroom 1. ಮಾಯಾ ಅಣಬೆ    2. ಒಂದು ಬಗೆಯ ಅಣಬೆ
 • magic lantern ಮಾಯಾ ಲಾಂದ್ರ
 • natural magic ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಮಾಟ
 • magic carpet 1. ಮಾಯಾ-ಹಾಸು    2. ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಜಮಖಾನೆ
 • magic square ಮಾಯಾ ಚೌಕ
 • magic eye ಮಾಯಾಕ್ಷಿ

Synonyms

Browse English to Kannada WordsSearch English to Kannada Dictionary

Tags: Kannada Meaning of magic, magic Meaning, English to Kannada Dictionary, magic Kannada Meaning