Meaning of 'Pacific'

  • ಶಾಂತಿಯುತ
  • ಶಾಂತ ಸ್ವಭಾವದ

Related Phrases

  • pacific time ಕೆನಡಾ, ಅಮೆರಿಕದ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮಾಣಕ ಕಾಲ

Synonyms

Browse English to Kannada WordsSearch English to Kannada Dictionary

Tags: Kannada Meaning of Pacific, Pacific Meaning, English to Kannada Dictionary, Pacific Kannada Meaning