Meaning of 'machine'

 • ಯಂತ್ರ

Related Phrases

 • weighing-machine 1. ತುಲಾ ಯಂತ್ರ    2. ತಕ್ಕಡಿ
 • machine-language 1. ಯಂತ್ರ ಭಾಷೆ    2. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಂಕೇತ ಭಾಷೆ
 • sausage machine ಸಾಸೇಜ್ ಯಂತ್ರ
 • machine-made ಯಂತ್ರ ನಿರ್ಮಿತ
 • spinning-machine ನೂಲುವ ಯಂತ್ರ
 • life-support machine ಜೀವಾಧಾರಕ ಉಸಿರಾಟದ ಯಂತ್ರ
 • machine-gun 1. ಮಷಿನ್ ಗನ್    2. ಯಂತ್ರ ಫಿರಂಗಿ
 • knife-machine 1. ಚಾಕು ಯಂತ್ರ    2. ಚಾಕು ಚೂರಿಗಳನ್ನು ಸ್ಚಚ್ಛ ಮಾಡುವ ಯಂತ್ರ
 • sewing-machine ಹೊಲಿಗೆ ಯಂತ್ರ
 • simple machine 1. ಸರಳ ಯಂತ್ರ ಯಾ ಸಲಕರಣೆ    2. ಸನ್ನೆ    3. ರಾಟಣ

Synonyms

Browse English to Kannada WordsSearch English to Kannada Dictionary

Tags: Kannada Meaning of machine, machine Meaning, English to Kannada Dictionary, machine Kannada Meaning