Meaning of 'circle'

 • ವರ್ತುಲ
 • ವೃತ್ತ

Related Phrases

 • dip-circle 1. ನಮನವೃತ್ತ    2. ನಮನವರ್ತುಲ
 • virtuous circle ಪುಣ್ಯಚಕ್ರ
 • traffic circle ರಸ್ತೆಯ ವರ್ತುಳ
 • semi-circle 1. ಅರ್ಧವೃತ್ತ    2. ವೃತ್ತಾರ್ಧ
 • vicious circle 1. ಕೆಟ್ಟ ವೃತ್ತ    2. ಕೆಟ್ಟಜನರ ಸಹವಾಸ
 • transit-circle ಸಂಕ್ರಮಣ ಕಾಲ ಮಾಪಕ
 • dress circle 1. ಮುಂದಿನ ಸಾಲು    2. ಅಗ್ರಪಂಕ್ತಿ    3. ಅಗ್ರಸಾಲು
 • diurnal circle ದೈನಿಕ ವರ್ತುಲ
 • hut-circle 1. ಶಿಲಾಮಂಡಲ    2. ಶಿಲಾ ವೃತ್ತ

Synonyms

Browse English to Kannada WordsSearch English to Kannada Dictionary

Tags: Kannada Meaning of circle, circle Meaning, English to Kannada Dictionary, circle Kannada Meaning