Meaning of 'labour force'

  • ಕಾರ್ಮಿಕ ಬಲ
  • ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಒಟ್ಟು ಕಾರ್ಮಿಕರು

Browse English to Kannada WordsSearch English to Kannada Dictionary

Tags: Kannada Meaning of labour force, labour force Meaning, English to Kannada Dictionary, labour force Kannada Meaning