Meaning of 'incoherent'

  • ಹೊಂದಿಕೆಯಿಲ್ಲದ
  • ಅಸಂಬದ್ಧ
  • ಅನನ್ವಿತ
  • ಪರಸ್ಪರ
  • ಒಂದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೆ- ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದ (ರೂಪವಾಗಿ ಸಹ)

Synonyms

Browse English to Kannada WordsSearch English to Kannada Dictionary

Tags: Kannada Meaning of incoherent, incoherent Meaning, English to Kannada Dictionary, incoherent Kannada Meaning