Meaning of 'king-crab'

  • ಭೂತನಳ್ಳಿ
  • ರಾಜನಳ್ಳಿ
  • ಅರಸೇಡಿ
  • ಕುದುರೆಯ ಲಾಳದ ಆಕಾರವುಳ್ಳ ಭಾರಿ ಕಡಲ-ನಳ್ಳಿ

Browse English to Kannada WordsSearch English to Kannada Dictionary

Tags: Kannada Meaning of king-crab, king-crab Meaning, English to Kannada Dictionary, king-crab Kannada Meaning