Meaning of 'king stork'

  • ಪೀಡಕರಾಜ
  • ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ದೊರೆ
  • ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನೇ ಕೊಡದಿರುವ ದೊರೆ

Browse English to Kannada WordsSearch English to Kannada Dictionary

Tags: Kannada Meaning of king stork, king stork Meaning, English to Kannada Dictionary, king stork Kannada Meaning