Meaning of 'know how'

  • ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಜ್ಞಾನ
  • ತಾಂತ್ರಿಕ ಜ್ಞಾನ
  • ಯಾವುದರದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಎಂಬುದರ ಅರಿವು
  • ಸಹಜ ಕೌಶಲ

Synonyms

Browse English to Kannada WordsSearch English to Kannada Dictionary

Tags: Kannada Meaning of know how, know how Meaning, English to Kannada Dictionary, know how Kannada Meaning