Meaning of 'Know-how'

  • ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಜ್ಞಾನ
  • ತಾಂತ್ರಿಕ ಜ್ಞಾನ
  • ಯಾವುದರದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಎಂಬುದರ ಅರಿವು
  • ಸಹಜ ಕೌಶಲ

Synonyms

Browse English to Kannada Words



Search English to Kannada Dictionary

Tags: Kannada Meaning of Know-how, Know-how Meaning, English to Kannada Dictionary, Know-how Kannada Meaning