Meaning of 'labour'

 • ದುಡಿತ
 • ದುಡಿಮೆ
 • ಶ್ರಮದ ಕೆಲಸ
 • ದೇಹದ ಯಾ ಮನಸ್ಸಿನ ಶ್ರಮ
 • ದುಡಿಮೆಗಾರರು

Related Phrases

 • directive labour 1. ನೇರ ಕೂಲಿ    2. ಕೂಲಿಗಾರರು
 • labour-saving 1. ಶ್ರಮ    2. ದುಡಿಮೆ-ಉಳಿಸುವ    3. ಕೆಲಸವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಯಾ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡುವ
 • labour day 1. ಕಾರ್ಮಿಕರ ದಿನ    2. ಲೇಬರ್ ದಿನ    3. ಮೇ ಡೇ
 • labour camp 1. ದುಡಿಮೆ ಪಾಳೆಯ    2. ಕೈದಿಗಳು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿಯಬೇಕಾಗಿರುವ ಪಾಳೆಯ
 • hard labour 1. ಶ್ರಮದಕೆಲಸ    2. ಕಷ್ಟದ ದುಡಿಮೆ
 • labour-market 1. ಕಾರ್ಮಿಕ ಸರಬರಾಜು    2. ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಬೇಕಾಗಿರುವೆಡೆಗೆ ಒದಗಿಸುವುದು
 • labour force 1. ಕಾರ್ಮಿಕ ಬಲ    2. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಒಟ್ಟು ಕಾರ್ಮಿಕರು
 • labour-intensive 1. ಕಾರ್ಮಿಕಾಧಿಕ್ಯದ    2. ಶ್ರಮಿಕ ಪ್ರಧಾನ    3. ಕಾರ್ಮಿಕ ದಳ ಯಾ ಸಂಖ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೇಕಾದ
 • labour union 1. ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘ    2. ಶ್ರಮಿಕ ಸಂಘ
 • labour exchange 1. ಕಾರ್ಮಿಕ ವಿನಿಮಯ ಕಚೇರಿ    2. ಉದ್ಯೋಗ ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರ

Synonyms

Browse English to Kannada WordsSearch English to Kannada Dictionary

Tags: Kannada Meaning of labour, labour Meaning, English to Kannada Dictionary, labour Kannada Meaning