Meaning of 'canal'

  • ನಾಳ
  • ಕಾಲುವೆ
  • ತೋಡು ನಾಲೆ

Related Phrases

  • alimentary canal ಅನ್ನನಾಳ
  • spinal canal 1. ಕಶೇರುಕ ನಾಳ    2. ಬೆನ್ನೆಲುಬಿರುವ ನಾಳ
  • semicircular canal 1. ಅರ್ಧವೃತ್ತಾಕಾರದ ನಾಳ    2. ಅರೆವೃತ್ತ ನಾಳ
  • ship-canal 1. ಹಡಗು ಕಾಲುವೆ    2. ನೌಕಾ ನಾಲೆ

Synonyms

Browse English to Kannada WordsSearch English to Kannada Dictionary

Tags: Kannada Meaning of canal, canal Meaning, English to Kannada Dictionary, canal Kannada Meaning