Meaning of 'daily'

  • ಪ್ರತಿದಿನ
  • ದಿನವೂ
  • ನಿತ್ಯವೂ
  • ದಿನಪತ್ರಿಕೆ

Related Phrases

  • daily dozen 1. ದಿನನಿತ್ಯದ ವ್ಯಾಯಾಮ    2. ನಿತ್ಯದ ನಾಲ್ಕು ದಂಡೆ
  • daily bread 1. ಜೀವನಾಧಾರ    2. ಜೀವಿಕೆ

Synonyms

Browse English to Kannada WordsSearch English to Kannada Dictionary

Tags: Kannada Meaning of daily, daily Meaning, English to Kannada Dictionary, daily Kannada Meaning